PL Soluciones

integrando procesos

   

Actualitat

Actualitat tecnològica i empresarial

Últimes notícies

El àgil serà vist com el que és ... i no és

Les organitzacions de project management que acullen els enfocaments de desenvolupament i programari àgil continuaran creixent a mesura que s'enfronten als reptes de demostrar l'existència de retorns d'inversió (ROI) que s'obtenen per l'adopció del àgil. A més, hauran de desenganyar seus interessats i executius de les expectatives establertes per consultors TI, mitjans i la comunitat de proveïdors que les metodologies àgils són les properes "bales de plata". Les organitzacions que ho facin bé-incloent la selecció de projectes adequats per desenvolupar-los àgilment-obtindran recompenses significatives.   20/02/2011


"On hi ha una empresa d'exit, algu va pendra alguna vegada una decisio valient."

Moltes vegades he assistit a conferències en què es parla d'administració del temps, nosaltres mateixos hem usat el terme que, a final de comptes, és un terme errat. No és possible administrar el temps, és un intangible que no podem aturar o posar més aquí i menys allà. El que podem fer és administrar les nostres activitats a través del temps, administrar-nos a nosaltres mateixos.

  01/03/2010


Les habilitats de lideratge seran el factor crític per l'èxit dels project managers

Les habilitats de lideratge, com ara: el pensament crític, la comunicació efectiva i l'administració del canvi organitzacional, seran estratègicament importants en les competències a dominar dins del project management. No n'hi ha prou només amb complir el temps i el pressupost amb un enfocament molt precís cap a la triple restricció, sinó també en la capacitat de lideratge que es converteix en un requisit fonamental per a l'èxit d'un project manager.

  20/02/2011


Cap indústria es lliurarà de la lluita pel talent d'un project manager

L'administració intel ligent del talent, així com les estratègies de retenció seran essencials com a prevenció contra la caça furtiva en aquest 2011. Tot i que la recuperació econòmica ha estat desigual a tot el món, els project managers de major mobilitat i experiència tindran les millors oportunitats per al seu creixement professional gràcies a nomenaments a l'estranger. En particular l'Índia i la Xina seguiran afectats per l'escassetat d'administradors de projectes competents i experimentats per dirigir grans i complexos projectes d'infraestructura i de TI.   20/02/2011


Els models de competència seran el nucli per a la gestió del desenvolupament professional i les promocions dels project managers

Gràcies a que l'administració de projectes ha guanyat gran acceptació com una disciplina, la contractació, assignació, promoció i desenvolupament professional dels directors de projectes, estarà fonamentat en un complet model de competències. Perquè aquests models siguin efectius han de ser específics segons cada companyia. Els models de competència tracen els comportaments necessaris perquè un project manager sigui reeixit i es faci càrrec de projectes més grans i més complexos.   20/02/2011


L'aprenentatge informal per als project managers guanyarà impuls

Les organitzacions continuaran desenvolupant i explotant l'aprenentatge informal, tècniques com: comunitats de pràctica, diverses formes de mitjans de comunicació, així com orientació i tutoria. Amb la generació del mil • lenni unint-se en gran nombre a la força de treball, tots seran testimonis de l'ús més efectiu de les tecnologies d'aprenentatge social i altres mètodes com: wikis, blogs, vídeos, podcasts, entre altres formes de comunicació. Amb quatre generacions reunides ara com ara en el mercat de treball, no només aquells del mil • lenni sortiran beneficiats per aquestes formes d'aprenentatge relativament nou. No obstant això, la gran pregunta Koan Zen és: Si l'aprenentatge informal esdevé formal ¿aquest serà realment formal ". Si la resposta és afirmativa, ¿Buscarem llavors més aprenentatge informal per formalitzar?.   20/02/2011