PL Soluciones

integrando procesos

   

Sobre mi

Historial professional

Experiència laboral

Programador d'aplicacions PHP. CLICKART, TALLER DE COMUNICACIÓ, S.L. 2010-2010. Barcelona.
Programació d'aplicacions entorn Internet, fent ús del llenguatge de PHP, Javascript i llenguatge de tags d'HTML amb accés a bases de dades MySQL.

Director d'operacions. M & C MEDITERRANEAN FRESH SUPPLIES S.L. 2008-2008. Barcelona.
Direcció, supervisió i coordinació de les àrees de subministrament, compres i logística a les empreses de creuers de la mediterrània, com ara: Pullman Tour, Iberojet, Quaid i altres esporàdicament. Garantint el compliment dels terminis acordats i costos previstos fins tancament de l'empresa Arturo Schoemaker Food and Beverage.

Director de Compres. QUALITY AND persons AND SERVICES ALLIANCE 2006 - 2008. Barcelona.
Responsable de la cadena de subministrament de peces de recanvis del sector automoció. Manejant pressupost de compra de l'ordre dels 600.000 € en els cicles de rotació. Control de 25 categories de peces amb més de 1000 referències cadascuna. Anàlisi sistemàtica del flux de mercaderies i avaluació dels ABC de la companyia. Controlar els moviments de compres, vendes, abonaments i devolucions dels diferents punts de vendes de la companyia en territori Espanyol, Portuguès i Frances.

Analista de processos. PREMIERE LOGISTIC GRUP, S.L. 2004-2006. Barcelona.
Analitzant i optimitzant tots els processos de la companyia en l'estructura de serveis logístics d'emmagatzematge i distribució en les zones de Catalunya, València, Aragó i Balears. Suport als departaments de gestió d'incidències, seguiment, emmagatzematge i rutes de transports a través d'enginyeria informàtica amb l'ús de llenguatge de Visual Basic i MS Access. Els principals clients de la companyia eren Grup Lomonaco, Eminflex, Pikolín, Jonhson Diversey i Michelin entre d'altres.

Tècnic informàtic (Freelance). 2000-2003. Barcelona.
En els 3 anys realitzant diversos treballs, com son: Obertura de petit negoci minorista de venda al detall de productes informàtics i serveis de muntatge i instal.lació de xarxes Windows NT, utilitzant protocol TCP-IP, formació avançada del paquet d'office a empreses pertanyents al centre estudis tècnics estratègics del Baix de Llobregat.

Director logístic. EMSA TECNOLOGIA QUIMICA, S.A. 2000-2001. Barcelona.
Coordinació i organització dels fluxos de mercaderies en l'àmbit nacional i internacional subcontractant els serveis d'emmagatzematge, distribució i envasat.

Central de reserves de turisme de Eupora de l'Est. SERHS TOURISM, S.A. 1998-1998. Barcelona.
Coordinació i organització dels fluxos de reserves hoteleres a les zones del Maresme, Costa Brava i Balears.

Tècnic d'àudio i vídeo. Cadena hotelera Gran Carib, S.A. - Cuba. 1995-1997. Cayo Largo.
Servei tècnic i manteniment dels senyals d'àudio i vídeo, i suport a les activitats culturals de l'equip d'animació.

Analista programador - suport al departament de comptabilitat. 1995-1995. Islazul. Cayo Largo.
Escribe texto o la dirección de un sitio web o traduce un documento. Cancelar Escuchar traducción del español al catalán Suport i anàlisi dels balanços econòmics i comptes de resultats. Realització dels assentaments comptables, pla comptable i altres activitats complementàries per al correcte funcionament de l'aplicació. Llenguatge de SQL dBase III.

Director tècnic. Jove Club de computació de l'Illa de la Joventut .- Cuba. 1994-1994. Cayo Largo.
Impartint classes dels sistemes operatius de MS-DOS, DBase III, Supercal 5 i fonaments d'electrònica i electricitat.

Tècnic electrònic. Centre de càlcul de l'Illa de la Juventud .- Cuba. 1992-1993. N. Girona.
Servei tècnic i informàtic a les empreses del sector productiu de la regió.