PL Soluciones

integrando procesos

   

Sobre mi

Historial professional

Formació acadèmica

Enginyer tècnic en Telecomunicacions. Titulació homologada. 1987-1992. Ucraïna.

Història política del segle XX, filosofia, Economia, teoria política social, fonaments de pedagogia i psicologia, fonaments de ràdio i dispositius electrònics, impulsos electrònics, fonaments d'elaboració i transmissió d'informació, fonts d'alimentació, fonaments dels sistemes automatitzats de direcció, fonaments de la ràdio-localització i lluita ràdio-electrònica, fonaments d'estandardització, metrològica i tècnica de mesurament, dispositius de transmissió i recepció, matemàtica superior, física, llengua russa, gràfica enginyera, teoria dels circuits de ràdio, dispositius electrònics, micro -electrònics i elements de tècnica ràdio-electrònica, fonaments de les tècniques de càlcul i programació, electrodinàmica i sistemes d'antenes d'alta freqüència.


Traductor i Intèrpret d'idioma rus. 1987-1992. Ucraïna.
Especialitat en traduccions tècniques.