PL Soluciones

integrando procesos

   

Benvingut a la meva web

La creació d'aquesta web PL Solucions, és donar-me a conèixer i tenir presència a la gran xarxa que és avui dia Internet. Aquesta pà gina estarà  constantment en fases de canvi fins a aconseguir tenir el major nombre de continguts relacionats amb el món de les noves tecnologies i en especial a les activitats logà­stiques i operatives de la gestió de les PIMES, a les quals he dedicat el meu temps i coneixements en aquests últims 10 anys.

Un dels objectius del web www.plrlp.com és poder oferir serveis o suport en activitats que requereixin ser optimitzades per a la millora de la qualitat del servei, integrant i optimitzant els processos en les à rees de l'empresa (administració, producció, vendes , compres, emmagatzematge, distribució o mà rqueting).

Els serveis d'anà lisi es basen en el disseny o redisseny, desenvolupament i implementació d'aquells processos en les PIMES en la cadena de subministraments i en l'àrea tecnològica relacionada amb la informatització dels documents a confeccionar.

La meva diferència consisteix en l'experiència i coordinació d'aquestes funcions de forma directa, gestionant les operacions de subministraments, emmagatzematge i distribució dels productes i serveis i el control exercit sobre els departaments de compres, vendes, emmagatzematge, distribució, externalització de serveis duaners i mà rqueting, a més de participar en la implantació d'ERP's de proveïdors de programari, entre ells CTI SOFT amb el seu ERP Spyro.

El servei d'anà lisi en els processos a avaluar consta del diagnòstic, on s'identifiquen les necessitats que planteja l'empresa des de tots els nivells de comandament i definint d'aquesta manera la proposta de treball, els recursos necessaris, la inversió a realitzar en infraestructura o servei , la formació del personal i els temps estimats per dur a terme el pla definit. Com a segon procés a seguir seria arribar al detall més precà­s del primer punt del diagnòstic, on es requereix un detallat informe dels indicadors a avaluar, que donaran com a resultat el quadre de control de com evolucionen els processos en temps real. I per acabar, fem un seguiment amb el personal per resoldre incidències o preguntes durant el perà­ode d'implementació.

Per poder realitzar una consultoria eficaç i efectiva, he de comptar amb l'ajuda de la direcció de l'empresa i dels seus comandaments intermedis pas important i necessari per conèixer la interacció i relació entre els seus departaments i aixà­ aconseguir la major integració possible en el flux d'informació dels processos implicats. Aquest pas és una premissa per avaluar les fortaleses, debilitats, oportunitats i les amenaces que presenta l'empresa i treballar sobre aquestes premisses per a la presentació del pla d'auditoria i el seu corresponent valor afegit.

També estic disposat a col.laborar en projectes de tercers, on l'empresa no tingui en plantilla en el moment oportú amb el personal qualificat per dur a terme l'activitat de comunicador de necessitats.

I per concloure aquesta presentació, és summament de vital importà ncia el compliment de l'acord per ambdues parts i sobretot que el client quedi satisfet pel servei ofert a un cost assumible i raonable. Voldria donar les grà cies per l'interès prestat durant la visita a la web. Per a qualsevol informació pot posar-se en contacte a través del nostre correu info@plrlp.com